Benigní paroxysmální polohové vertigo

Ve své praxi fyzioterapeutky se často setkávám s tímto onemocněním BPPV, které bývalo často neprávem spojováno s krční páteří. Nyní se však již ví, že je způsobeno poruchou vestibulárního aparátu. 

Příčinou BPPV je nahromadění drobných krystalků v určité části polokruhovitých kanálků a dráždění vláskových buněk v ampule. Tyto krystalky uhličitanu vápenatého pocházejí z části vnitřního ucha a jsou obsaženy také v části zvané Sakulus. Odtud však nemohou migrovat do kanálků. 

Poškození může být způsobeno úrazem, infekcí i jinými onemocněními vnitřního ucha, ale také přirozenou degenerací, která přichází s věkem, čímž dochází k nadměrnému uvolňování těchto krystalků. Krystalky jsou poté ve vestibulárním aparátu buď spontánně rozpouštěny nebo aktivně reabsorbovány tmavými buňkami v oblasti vnitřního ucha.


Jak se tato nemoc může projevit?

Hlavním symptomem je náhlá intenzivní závrať trvající několik sekund až hodin, která je často doplněna nevolností, zvracením, stresem, vzestupem krevního tlaku.

Klinický obraz je vždy spojený se změnou polohou hlavy a působením gravitace. Tzn., že se tak děje při změně polohy - například:

- ulehání do postele,

- převalování se z boku na bok, většinou pouze jedním směrem,

- záklon hlavy, 

- vznik náhle po předchozí delší práci v předklonu, atd.


Nejčastější příčinou BPPV je u lidí do 50 let poranění hlavy a u starých lidí degenerace vestibulárního ústrojí.


Jak se těchto závratí zbavit?

Na rhb Vás vyšetří tzv. Epleyovým manévrem, který se provádí takto:

 1. Posadíte se na lehátko s nohama pokrčenýma do pravého úhlu a spuštěnýma s lehátka.
 2. Poté se rychle položíte na záda s hlavou ukloněnou na postiženou stranu v úhlu 45 stupňů a v této poloze hlavu držíte 30 - 60 vteřin. Fyzioterapeut přitom sleduje pohyb Vašich očí. Po 2-5 sec. se objeví závrať s typickým nystagmem, která trvá asi 10 sec. ( Jde o tzv. Dix - Hallpikův manévr)
 3. Otočíte hlavu na druhou stranu a držíte ji asi 30-60 sec.
 4. Poté se otočíte na opačný bok o dalších 90 stupňů, nosem dolů. V této pozici Vás fyzioterapeut nechá asi 1 minutu.
 5. Na závěr se posadíte a zůstane v klidu s hlavou v přirozené poloze.

Poté:

 • byste měli být asi 10 min. v klidu v sedu nebo polosedu. Při návratu domů byste neměli řídit.
 • Následující 2 noci byste měli spát s hlavou v úhlu 45 stupňů. 
 • Během dne musíte vyloučit záklony a předklony hlavy, prudké pohyby hlavou, prudké brždění či akceleraci v autě. Vyloučit návštěvu u zubaře, holiče, koupat se ve sprše, necvičit krční ale ani bederní páteř, tedy vyvarovat se pohybům, které závratě způsobují.
 • Po dobu jednoho týdne je důležité spát se dvěma polštáři a nelehat si na postiženou stranu. 
 • Vyloučit prudké pohyby hlavou dopředu a dozadu.
 • Snažit se držet hlavu celý den ve vertikální poloze.
 • Brandt - Daroffovy cviky cvičit až po 2 dnech.
 • Po týdnu zkusit polohu, která dříve vyvolávala závratě a informovat fyzioterapeuta i lékaře.

Brandt - Daroffovy cviky

Mají až 95% účinnost. Jeden cyklus trvá 2 min. - tzn., že každá poloha trvá 30 sec. 

Cvičí se 5x za sebou po dobu 10 min. a to 3x denně po dobu 2 týdnů a poté 2x denně po dobu 3 týdnů. 

V poloze vleže na boku je důležité, aby hlava směřovala pod úhlem 45 stupňů vzhůru.


Jakým způsobem tato nemoc souvisí s psychosomatikou?

Ano, i zde je důležité brát zřetel na psychosomatiku. Položte si tedy otázku: Proč se u mě tato nemoc objevila? Kdy se objevila? Co jste v tu dobu dělali, slyšeli, řekli, atd.? A pokud na to nepřijdete sami, navštivte zkušeného kineziologa, který Vám pomůže zjistit příčinu vašich obtíží. 

Možná jste měli dlouhé dny, týdny, měsíce či roky něčeho plnou hlavu. Možná jste tu dlouhou dobu chtěli někomu něco říct a neřekli. Možná jste stále čekali na tu nejvhodnější příležitost, aby jste řekli, co se Vám honí hlavou, ale ta vhodná příležitost stále nepřicházela. Nebo už jste konečně řekli, na co jste dlouhé roky jen mysleli a tehdy se vám právě objevilo motání hlavy. 

Proč? 

Protože jste konečně povolili otěže svým emocím a teď je čas s nimi něco udělat - zpracovat je. Tělo reaguje motáním hlavy - neustálým během Vašich myšlenek ve Vaší hlavě. Je pouze na Vás, zda těmto myšlenkám dáte svobodu. Je pouze na Vás, kdy. Vyžeňte motání ze své hlavy dřív, než nad Vámi nemoc bude mít svou moc a vymete ona s Vámi. 

Právě TEĎ je ta nejvhodnější doba pro řešení toho, co Vás trápí. Pokud Vaše mysl rozhoduje o tom, která příležitost je pro danou věc vhodná a která nikoliv, může se také stát, že vhodná příležitost nikdy nenastane. Řešte tedy situace (i ty nepříjemné) tehdy, kdy nastanou. Nenechávejte si nic na příště. Vyřešte to TEĎ. 

Hezký den, 

Alena