Ženská pánev z pohledu generací a metody 3x3

Miluji život, moudrost lidského těla a miluji předávání informací z generace na generaci, ať už ústní formou - vyprávěním příběhů, či jinak - například vlastním příkladem. Proto jsem si také zvolila povídání o metodě 3x3 touto formou, protože vím, že stejně jako nám naše babičky dokáží předat spoustu svých mouder, můžeme i my jako vnučky přispět svojí troškou do mlýna a předat své povědomí o pánvi nejen svým maminkám, ale také babičkám a prababičkám.

Takže, pusťme se do toho.:)

V dřívějších dobách nebyla pozice žen ve společnosti příliš záviděníhodná. Ženy byly často v područí mužů a nemohly mít vlastní názor. Sexualita byla něčím nevhodným, zakázaným, vůbec se o ní nemluvilo a o nějakém předávání informací z matky na dceru, nemohla být ani řeč. Žena žila pro potěchu muže a její role spočívala v péči o rodinu a plození synů...Žilo se jinak.

Postupem času se vše začalo měnit. Žena přestávala být potlačovaná a začala opět objevovat svoji vnitřní sílu a spojení se svým tělem. Měla však stále málo informací a čelila tlaku kolektivního vědomí, ve kterém bylo a je silně zakořeněno, kde je její místo...

S příchodem nové doby se naštěstí dalo vše do pohybu. Žena se začala čím dál více zabývat svým tělem nejen z hlediska svého vzhledu, ale také z hlediska tělesné funkčnosti, emocí i energií. Konečně došlo na hledání informací, jejichž zdrojem se stala úžasná medota 3x3 od Renaty Sahani. Tato medota dokázala a dokáže ženám otevřít jejich vnitřní svět a pozměnit ženské povědomí o sobě samé. Otevírá ženám oči a co víc, dokáže je generačně opět propojit.

Ženy si díky této metodě uvědomí, že není náhoda, že se v jejich rodech často opakují stejné obtíže s pánevním dnem a začínají na sobě preventivně pracovat. Touto prevencí neježe pomáhají sobě, ale také dělají osvětu starším ženám z rodu. Maminky i babičky praktikováním této metody ukazují svým dcerám, jak žít zdravý a plnohodnotný život v oblasti své pánve, svých emocí a své energie a to tedy opravdu stojí za to.

Jak tedy uzdravit svůj rod a v čem je tato metoda 3x3 tolik výjimečná?

Tato metoda je výjimečná v několika ohledech:

 • stmeluje, pozvedá, uzdravuje a oživuje rodovou linii žen,
 • předchází vzniku nejrůznějších obtíží v oblasti pánve,
 • navrací ženám jejich sílu, živost, sexualitu, zdraví, tvořivost - plodnost,
 • upravuje obtíže spojené s menstruačním cyklem,
 • zmírňuje či odstraňuje projevy způsobené menopauzou,
 • aktivuje svaly pánevního dna,
 • uvolňuje zadržené emoce,
 • energiím v těle dovoluje volně proudit,
 • učí ženy relaxaci a jejímu významu,
 • obohacuje sexuální život a prožitky s ním spojeny,
 • ruší všechny mýty spojené s pánevním dnem a mnoho dalšího...

Jak je to možné?

Tak, že se metoda 3x3 nedívá na ženské tělo pouze jako na hromadu svalů a kostí, ale dívá se na ženu celistvým pohledem - tedy z pohledu roviny fyzické, emoční a energetické, což mé práci fyzioterapeutky dalo nový rozměr a směr.

Co je vlastně to pánevní dno a kde se nachází?

Pánevní dno se nachází na dně naší kostěné pánve, na které rozlišujeme např.:

 • lopaty kosti kyčelní, přední a zadní hřebeny (cristy), kost křížovou, SI skloubení, kostrč, kost stydkou, symfýzu a sedací hrboly...

Součástí ženské tzv.'malé pánve' jsou:

 • vaječníky, vejcovody, děloha, pochva (ženské orgány)
 • ledviny, močový měchýř, močová trubice (vylučovací orgány)
 • tlusté střevo, konečník,
 • prodloužená mícha, nervové dráhy

Z hlediska fyzioterapie posuzujeme tedy pánevní dno především v rovině fyzické, do které řadíme svaly, které jsou zde uloženy v několika vrstvách:

a) nejhlubší vrstvu svalů (předozadní) tvoří:

 • sval m. Levator Ani (m. puborectalis, pubococcygeus, iliocyccygeus) - tento sval tvoří podpůrnou mísu, ve které je uložena naše děloha. Během těhotenství nosí naše dítě a během porodu pomáhá s vypuzením dítěte z dělohy. Tato svalová vrstva reaguje na pohyb obou polovin pánve, proto je její funkčnost důležitá například i pro správnou chůzi.
 • sval m. Coccygeus
 • sval. m. Pyramidalis - je malinký trojúhelníkový sval, který propojuje svalstvo pánevního dna se svalstvem přední břišní stěny. Během napětí pánve a vzpřimování je aktivní. Bývá poraněn během císařského řezu, což se projevuje převislým břichem.
 • celkově je tato nejhlubší vrstva plošně největší, nejhmotnější, nejdůležitější

b) střední vrstvu svalů (mezi sedacími hrboly a stydkou kostí) tvoří:

 • sval hluboký příčný perineální
 • sval povrchní příčný perineální
 • vypínají se jako tříbodová trampolína od jednoho sedacího hrbolu ke druhému a jsou spojeny se stydkou kostí vpředu.
 • Tato vrstva je velmi důležitá pro stabilitu pánve a dlouhodobě zajišťuje dobrý stav kyčelních kloubů.

c) povrchovou vrstvu svalů (svěrače) tvoří:

 • zevní anální svěrač
 • zevní svěrač močové trubice
 • svěrač pochvy
 • m. ischiocavernosus

Dnes a denně se setkávám s ženami, kterým nefunguje pánevní dno. Nejde jen o povolené svalstvo pánevního dna, ale v dnešní době jde často o přetížené pánevní dno vlivem přehnaného sportování či stresu. To vše se může u žen projevit různou formou močové inkontinence - tedy únikem moči (například při stresu, smíchu, skákání na trampolíně, pšiknutí apod.) nebo prolapsem dělohy, poklesem dělohy, neschopností vyprázdnit se, uvolnit se, užít si intimní život, nenaplněnou touhou po dítěti atd.

Když se těchto žen ptám na to, jak to mají jejich maminky, babičky nebo dcery, často se v rodině situace opakuje. Je až zarážející, že si přesto často neuvědomujeme toto propojení z matky na dceru i obráceně. Proto jsem se rozhodla tuto situaci změnit.

Prostřednictvím metody 3x3 ukazuji ženám, jak moc je důležité pečovat o sebe nejen po stránce fyzické, ale také po stránce emoční a energetické, aby mělo naše snažení vůbec nějakou cenu.

Pánevní dno je totiž důležitým centrem ženské síly a naším emočním barometrem.

Metoda 3x3 je mostem mezi mojí prací fyzioterapeutky, kineziologa a lektorky osobního rozvoje. Díky ní mohu dostat do povědomí žen informace o rodových programem a liniích, o důležitosti prevence a oživení pánevního dna ve všech třech rovinách.

Ženy díky této metodě 3x3 zjišťují, jak je důležité komunikovat se svým pánevním dnem a neztratit spojení. Najednou vnímají emoce, které jsou v pánvi ukryty a o kterých často neměly ani ponětí, protože je potlačily anebo si je přinesly právě v podobě informace od svých ženských předchůdkyň z rodu. Uvědomují si, že tyto informace ovlivňují náš život z hlediska:


TVOŘIVOSTI - SEXUALITY - UZEMNĚNÍ - BYTÍ TADY A TEĎ -

ŽENSKÉ SÍLY - ZACHOVÁNÍ RODU - HOJNOSTI - VNITŘNÍHO BOHATSTVÍ -

SPOKOJENOSTI - AKTIVITY - VÁŠNIVOSTI - VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ


Proto je pro ženy důležité věnovat pozornost pánevnímu dnu i z pohledu generací před námi.

V běžném životě je nutné zpracovat různé pocity - i ty, které s námi nesouzní jako je strach, vztek, stres, úzkost atd. Blokováním těchto nepříjemných pocitů nebo jejich vytěsněním se jich nezbavíme - občas je prostě třeba uvolnit páru...

Každý cit i emoce má svoji příčinu a proto je v naprostém pořádku ji prožít. Pokud ji potlačíme můžete časem zjistit, že se nám tato emoce někde uložila, nahromadila a může se také stát, že budeme najednou nekontrolovatelně propadat například záchvatům vzteku, strachu, atd. nebo se nám nečekaně promění život v únavnou a nudnou rutinu. V souvislosti s pánví se to projeví neschopností v intimním životě, kdy ženu sex přestane bavit, nebo třeba začne cítit nechuť...

Pokud tedy prožíváme strach anebo vztek, úzkost atd., souvisí to s nerovnováhou v oblasti naší pánve a pramení to z naší nevšímavosti a vlastně odpojení se od pánevního dna.


ŽENSKÉ pánevní dno, potřebuje naši pozornost a to nejen z pohledu posilování svalů,

ale také z pohledu jejich relaxace i uvolňování emocí zde uložených.


Pokud tedy zaměřujete svoji pozornost na své pánevní dno, naše emoce se dají do pohybu a každá žena tak objeví klíč, díky kterému odemkne a otevře dveře, které skrývají hluboce skryté emoce, ať jsou jakékoliv - třeba i ty strachy, úzkosti, obavy nebo emoce, které nejsou naše, ale máme je uloženy v genech od celé generace žen, které žily před Vámi.

Není se čeho bát. Nacítěním se na své pánevní dno umožníme svému životu další posun, protože provětráme vše staré a objevíte spoustu nového poznání nejen sebe samé, ale i rodu žen před námi a tak dokážeme tyto strachy a obavy odevzdat a propustit.


Obnovíme svoji životní sílu, vitalitu, chuť do života,

začneme zhmotňovat své sny do reality a bude se nám prostě dařit.


Se zdravou pánví také souvisí to, zda žijeme v přítomnosti - tedy TADY a TEĎ! Pokud stále utíkáme do minulosti nebo řešíme, co bude pak, či lítáte s hlavou v oblacích - často máme závratě, ztrácíme spojení se svou pánví, se svými pocity, emocemi, instinkty atd.

Pokud témata pánve blokujeme a nedovolujeme si je opečovat a propustit, dochází k tomu, že se to projeví nějakou nemocí v této oblasti - například záněty, nemocí vnitřních orgánů nebo také svalů pánevního dna.


Přeji všem ŽENÁM, ABY OPĚT VSTOUPILY DO SVÉ ŽENSKÉ SÍLY A TVOŘIVOSTI 

A UŽÍVALY SI OPĚT RADOSTI ŽIVOTA BEZE STRACHU tedy s funkčním pánevním dnem.


Dovolte svým emocím proudit.

Krásný den, Mgr. Alena Orvos - vaše fyzioterapeutka