Tajemství lidské pánve

Lidská pánev je opravdu kouzelná a skrývá v sobě mnoho poznání, která se nám na první pohled ani nezdají. 

Stejně tak, jako v ostatních částech těla, je zde ukryta řada emocí. 

Co myslíte, že se stane, když často používáte větu „Nejradši bych tě praštila tou pánví...?" Možná tuto větu používáte Vy nebo některá žena ve vaší blízkosti nebo na ni alespoň myslíte...:) nebo jste ten typ člověka, který raději stáhne ocas strachy a mlčí? Ano, i toto jsou v Česku běžně používané věty, na které často nahlížíme z pohledu psychosomatiky.

Ale proč o tom píšu? Protože i tyto věty mají vliv na kvalitu našeho pánevního dna - naší pánve. A i když není pánev jako pánev, vše spolu úzce souvisí. :)

Často se v rámci fyzioterapie setkávám s ženami, kterým nefunguje pánevní dno. Nejde jen o povolené svalstvo pánevního dna, ale může se jednat také o přetížené pánevní dno vlivem přehnaného sportování či stresu. To vše se může u žen projevit různou formou močové inkontinence - tedy únikem moči (například při stresu, smíchu, skákání na trampolíně, pšiknutí apod.) nebo prolapsem dělohy, neschopností vyprázdnit se, uvolnit se, užít si intimní život atd.


Pokaždé jsem tyto ženy pozorovala a říkala si,

jak ráda bych jim ještě více pomohla, aby opět žily kvalitní život.


Když potom ženy z rodiny postupně prodělaly operaci kvůli prolapsu dělohy, byl to pro mě jasný signál k tomu, abych se tomuto tématu začala věnovat opravdu do hloubky. Proč? Protože všechny informace si sebou neseme ve svých genech - tedy to, jak to má Vaše máma, babička, prababička, atd. máte uloženo ve své genetické paměti a je tedy dobré to zpracovat = rozklíčovat dříve, než Vás potká něco podobného.

Protože vše souvisí se vším, začala jsem hledat psychosomatické souvislosti - tedy to, jak naše emoce ovlivňují naše pánevní dno a přihlásila se na lektorský kurz školy pánevního dna metodou 3x3 (akreditovaný MŠMT), který pojímá naši pánev ze všech tří hledisek - fyzické (svaly), emoční (city), energetické (čakry) a byla jsem doslova ohromená.

Přesně tuto metodu jsem hledala roky, protože krásně spojuje moji práci fyzioterapeutky, kineziologa i lektorky sebe-rozvoje. Je to konečně metoda, která se zabývá ženským pánevním dnem komplexně a nejen z pohledu fyzické roviny, která pro mě byla vždy jako pro fyzioterapeutku nedostatečná.

Ženy, které u mě absolvovaly seminář Tajemství pánevního dna I.  zjistili na svém těle, jak důležité je komunikovat se svým pánevním dnem a neztratit spojení. V pánvi jsou totiž ukryty emoce, o kterých často ani nevíme, že jsme je potlačily anebo si je neseme právě v podobě informace od našich ženských předchůdkyň z rodu. Tyto informace poté ovlivňují náš život z hlediska:

TVOŘIVOSTI - SEXUALITY - UZEMNĚNÍ - BYTÍ TADY A TEĎ -

ŽENSKÉ SÍLY - ZACHOVÁNÍ RODU - HOJNOSTI - VNITŘNÍHO BOHATSTVÍ -

SPOKOJENOSTI - AKTIVITY - VÁŠNIVOSTI - VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ


Už chápete, proč je důležité věnovat pozornost právě našemu pánevnímu dnu? 

V běžném životě je nutné zpracovat různé pocity - i ty, které s námi nesouzní jako je strach, vztek, stres, úzkost atd. Blokováním těchto nepříjemných pocitů nebo jejich vytěsněním se jich nezbavíme - občas je prostě třeba uvolnit páru...

Každý cit i emoce má svoji příčinu a proto je v naprostém pořádku ji prožít. Pokud ji potlačíte můžete časem zjistit, že se Vám tato emoce někde uložila, nahromadila a může se také stát, že budete najednou nekontrolovatelně propadat například záchvatům vzteku, strachu, atd. nebo se vám nečekaně promění váš život v únavnou a nudnou rutinu. V souvislosti s pánví se to projeví neschopností v intimním životě, kdy Vás sex přestane bavit, nebo třeba začnete cítit nechuť...


Pokud tedy prožíváte strach anebo vztek, úzkost atd., souvisí to s nerovnováhou v oblasti Vaší pánve a pramení to z vaší nevšímavosti a vlastně odpojení se od vašeho pánevního dna.


Vaše pánevní dno, potřebuje Vaši pozornost a to nejen z pohledu posilování svalů,

ale také z pohledu jejich relaxace i uvolňování emocí zde uložených.


Pokud tedy zaměřujete svoji pozornost na své pánevní dno, Vaše emoce se dají do pohybu a každá žena tak objeví klíč, díky kterému odemkne a otevře dveře, které skrývají hluboce skryté emoce, ať jsou jakékoliv - třeba i ty strachy, úzkosti, obavy nebo emoce, které nejsou Vaše, ale máte je uloženy v genech od celé generace žen, které žily před Vámi.

Není se čeho bát. Nacítěním se na své pánevní dno umožníte svému životu další posun, protože provětráte vše staré a objevíte spoustu nového poznání nejen sebe samé, ale i rodu žen před Vámi a tak dokážete tyto strachy a obavy odevzdat a propustit.


Obnovíte svoji životní sílu, vitalitu, chuť do života,

začneme zhmotňovat své sny do reality a bude se vám prostě dařit.


Se zdravou pánví také souvisí to, zda žijete v přítomnosti - tedy TADY a TEĎ! Pokud stále utíkáte do minulosti nebo řešíte, co bude pak, či lítáte s hlavou v oblacích - často máte závratě, ztrácíte spojení se svou pánví, se svými pocity, emocemi, instinkty atd.

Pokud témata pánve blokujete a nedovolujete si je opečovat a propustit, dochází k tomu, že se to projeví například nějakou nemocí v této oblasti - například záněty, nemoci vnitřních orgánů nebo také svalů pánevního dna.

Mohla bych Vám o pánvi napsat tolik souvislostí, ale myslím, že pro začátek je toho až až...

Přeji všem ŽENÁM, ABY OPĚT VSTOUPILY DO SVÉ ŽENSKÉ SÍLY A TVOŘIVOSTI A UŽÍVALY SI OPĚT RADOSTI ŽIVOTA BEZE STRACHU tedy s funkčním pánevním dnem.

Dovolte svým emocím proudit.

Krásný den, Mgr. Alena Orvos - vaše fyzioterapeutka